Programy počítačové pro společenské vědy: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Řehák Jan|Jan Řehák]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Řehák Jan|Jan Řehák]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

programy počítačové pro společenské vědy – prostředky, jimiž výzkumník řídí počítačové pořizování, ukládání a zpracování dat, tisky výsledků a archivaci, počítačovou přípravu a samotný sběr informací. Programy se vytvářejí jednotlivě a specializovaně pro určitý úzký okruh problémů, nebo se vyvíjejí v programových systémech, ve kterých je jednotně a návazně poskytováno řešení širokého spektra úloh. Ve spol. vědách se používají nejčastěji tyto hlavní typy programů: a) spec. programy pro pořizování informace, mezi které patří textové editory, programy pro přenos dat z formulářů (včetně automatického čtení vhodně připravených kódů), programy pro dotazování respondentů (viz dotazování počítačové); b) databázové programy, které slouží pro pořízení, vhodné uložení a vyhledávání informace z velkých souborů dat; c) tabulkové kalkulátory (spreadsheet, tabulkový procesor), které poskytují možnosti zpracování informace uložené ve velké a libovolně čísly i texty obsazené tabulce; d) grafické programy pro vytváření prezentačních grafů zobrazujících sumární informaci z dat i pro zobrazení spec. statist. a tech. grafů; e) geogr., resp. kartografické programy, které zobrazují data a jejich charakteristiky do tematických map a plánů; f) statist. a matem. programy, které jsou buď univerzální, nebo specializované na některou ze statist. metodologií (např. na analýzu sociálních sítí) nebo i jen metodu, nebo vyvíjené optimálně pro určitý styl zpracování informace; g) simulační programy; h) software pro registraci dat a chování; ch) programy na výzk. zpracování textů (obsahovou analýzu); i) spec. programy pro realizaci jednotlivých výzk. metodologií, na monitorování procesů, pro rutinní opakovaná zpracování dat atd. Nové typy softwaru vznikají neustále s rozvíjejícími se metodami a přístupy a rychle se vyvíjejícími programovými jazyky a jejich podpůrnými knihovnami procedur. Moderní softwarové prostředky vhodné pro spol. vědy jsou vytvářeny jako programové systémy, které svou univerzalitou překlenují celý proces tvorby ve výzkumu a pokrývají potřeby všech jeho etap. Typickým univerzálním programovým prostředkem široce rozšířeným ve spol. vědách je systém SPSS.

computer programmes for social sciences programmes d'ordinateur pour les siences sociales Komputerprogramme für Gesellschaftswissenschaften software per le scienze sociali

Jan Řehák