SPSS

SPSS – univerzální statist. programový systém, který poskytuje komplex funkcí pro výzkum a zpracování dat. Pomocí jeho modulů je možné připravovat dotazníky a archivovat výsledky (Codebook), pořizovat data a sbírat informace (Data Entry II), provádět úpravy souborů a tisknout zákl. výpisy, sumáře a tabulky, připravit prezentační složené tabulky, provádět jednoduchou i pokročilou analýzu dat, vytvářet prezentační i statist. grafy (vlastní procedury a moduly nebo přechodem do Harvard Graphics nebo Axum), umisťovat statist. sumární statistiky do grafů (MapInfo), aplikovat specif. metody matem. statistiky (časové řady, korespondenční analýzu, metoda spojených měření, automatickou detekci interakcí pro kategorizovaná data, analýzu kovariančních struktur), sledovat průběh procesů a graficky je prezentovat (IQ Analyst). Pro přechod mezi různými typy databázových, grafických, spreadsheetových a statist. souborů je systém doplněn programem DBMS/Copy. SPSS je vybaven textovým editorem pro přípravu zadání a úpravu výstupů a (kromě verze pro DOS) také maticovým jazykem a přípravou maker. Proto si v něm může uživatel naprogramovat vlastní metody nebo rutinní opakované postupy. Komplexnost, jednotné a jednoduché řízení programů integrovaných v systému a to, že uživatel nalezne všechny potřebné funkce v jednom systému, vede k tomu, že SPSS je nejpopulárnějším statist. systémem v českém, slov. a pravděpodobně i ve svět. sociálním výzkumu. Je také běžným standardem v mezinár. projektech. Je dostupný pro různé operační systémy (DOS, Windows, OS/2, UNIX, Motif), pro osobní počítače PC, Mac, i pro pracovní stanice i sálové počítače všech známých výrobců.

SPSS SPSS SPSS SPSS

Jan Řehák