Počítač osobní

počítač osobní – též personální počítač, zkráceně PC (vyslovuje se angl. pí sí) – v současné době nejrozšířenější kategorie počítačů. Je to mikropočítač, určený pro osobní využití na pracovišti, doma i na cestách (malé kufříkové typy). Skládá se z výkonné jednotky (procesoru), příslušných pamětí (zpravidla magnetických disků) a dalších periferních zařízení pro vstup a výstup. Bývá doplněn zejm. tiskárnou. V současné době tvoří nejrozšířejnější třídu p.o. 16bitové mikropočítače standardu IBM. Mikropočítače lze spojovat do počítačových sítí, v kterých lze přenášet data i programy mezi různými uživateli. V s-gické práci se využívají ve všech etapách a typech výzk. procesu, nejen v souvislosti se zpracováním s-gických dat. Důležité je odpovídající programové vybavení. V s-gii se používají 3 zákl. kategorie programů pro p.o.: 1. textové procesory, umožňující využít mikropočítač pro psaní, opravy a jinou manipulaci s texty; 2. databázové systémy, vytvářející báze dat evidenčního typu (resp. archivy dat); 3. tabulkové procesory (spreadsheet). Masové nasazení p.o. ve všech oblastech spol. života se stalo jedním z charakteristických rysů informatizace společnosti, resp. rysů tzv. informační společnosti.

personal computer computer personnel Personalcomputer personal computer

Pavel Dvořák