Archiv dat

archiv dat – informační systém, který získává, uchovává, zpracovává, syntetizuje a zprostředkovává využití dat, resp. údajů o nějakém objektu, události, z výzkumů určitého typu apod. V s-gii je to systém tzv. sociologických dat, resp. sociálních dat. Termín a.d. je používán prakticky ve stejném smyslu jako banka dat (databanka) a knihovna dat. Pojem a.d. je někdy spojován s klasickými archivačními a katalogizačními prostředky (viz archiv), zatímco banky dat jsou spojeny s rozsáhlým využitím moderních informačních technologií (databankových technologií) a slouží většinou k takovým účelům, jako je management. První a.d. vznikaly v 50. l. Řada a.d. je specializována jak z hlediska tematiky, tak z hlediska územního či časového záběru. Mimo vlastní informační procesy typické pro archivaci se a.d. stávají institucí poskytující konzultační, poradenské a pedagogické služby.

data archives archives de données Datenarchiv archivio dei dati

Literatura: Dvořák, P.: Ke koncepci banky dat výzkumů veřejného mínění. Sociologický časopis, 1982, č. 6; Illner, M.Foret, M.: Sociální ukazatele. Praha 1982.

Pavel Dvořák