Rada pro výzkum, vývoj a inovace: Porovnání verzí

 
Řádek 1: Řádek 1:
 
<span id="entry">Rada pro výzkum, vývoj a inovace</span> (1993–)
 
<span id="entry">Rada pro výzkum, vývoj a inovace</span> (1993–)
  
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, dříve pod názvy Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií, Rada pro výzkum a vývoj) je poradním orgánem české vlády. Koordinuje státní podporu veřejným i soukromým výzkumným organizacím v České republice, předkládá vládě návrhy financování jednotlivých pracovišť a kontroluje účelnost vynaložených prostředků. V praxi to znamená, že Rada prostřednictvím svých expertních poradních orgánů nebo jimi zřízených komisí hodnotí vědecké výsledky a podle tohoto, případně dalších kritérií navrhuje institucionální část financování vědeckých pracovišť (projektovou část financování rozděluje [[Grantová agentura České republiky|Grantová agentura ČR]]). Teoreticky platí, že Rada v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví rovněž priority základního a aplikovaného výzkumu v ČR, jejich reálné dopady na provoz české vědy však nejsou velké. Členy Rady jmenuje vláda na čtyřleté funkční období, ze sociologů byli členy pouze Martin [[Potůček Martin|Potůček]] (1999-2004, 1. místopředseda) a Petr [[Matějů Petr|Matějů]] (2007–2010). Zastoupení sociologů v poradních orgánech Rady je dlouhodobě rovněž spíše výjimečné.
+
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, dříve pod názvy Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií, Rada pro výzkum a vývoj) je poradním orgánem české vlády. Koordinuje státní podporu veřejným i soukromým výzkumným organizacím v České republice, předkládá vládě návrhy financování jednotlivých pracovišť a kontroluje účelnost vynaložených prostředků. V praxi to znamená, že Rada prostřednictvím svých expertních poradních orgánů nebo jimi zřízených komisí hodnotí vědecké výsledky a podle tohoto, případně dalších kritérií navrhuje institucionální část financování vědeckých pracovišť (projektovou část financování rozděluje [[Grantová agentura České republiky|Grantová agentura ČR]]). Teoreticky platí, že Rada v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví rovněž priority základního a aplikovaného výzkumu v ČR, jejich reálné dopady na provoz české vědy však nejsou velké. Členy Rady jmenuje vláda na čtyřleté funkční období, ze sociologů byli členy pouze Martin [[Potůček Martin|Potůček]] (1999–2004, 1. místopředseda) a Petr [[Matějů Petr|Matějů]] (2007–2010). Zastoupení sociologů v poradních orgánech Rady je dlouhodobě rovněž spíše výjimečné.
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Nešpor Zdeněk R.|Zdeněk R. Nešpor]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Nešpor Zdeněk R.|Zdeněk R. Nešpor]]''<br />

Aktuální verze z 16. 12. 2017, 16:18

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (1993–)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI, dříve pod názvy Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií, Rada pro výzkum a vývoj) je poradním orgánem české vlády. Koordinuje státní podporu veřejným i soukromým výzkumným organizacím v České republice, předkládá vládě návrhy financování jednotlivých pracovišť a kontroluje účelnost vynaložených prostředků. V praxi to znamená, že Rada prostřednictvím svých expertních poradních orgánů nebo jimi zřízených komisí hodnotí vědecké výsledky a podle tohoto, případně dalších kritérií navrhuje institucionální část financování vědeckých pracovišť (projektovou část financování rozděluje Grantová agentura ČR). Teoreticky platí, že Rada v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví rovněž priority základního a aplikovaného výzkumu v ČR, jejich reálné dopady na provoz české vědy však nejsou velké. Členy Rady jmenuje vláda na čtyřleté funkční období, ze sociologů byli členy pouze Martin Potůček (1999–2004, 1. místopředseda) a Petr Matějů (2007–2010). Zastoupení sociologů v poradních orgánech Rady je dlouhodobě rovněž spíše výjimečné.

Zdeněk R. Nešpor