Revoluce proletářská

revoluce proletářská viz boj třídní, bolševismus