Samovýběr

samovýběr – sebezařazení do s-gického šetření, účast v něm čistě na základě vlastního rozhodnutí. Typický je s. pro anketu. Jinak se považuje za jeden z nepříznivých vlivů projevujících se při běžných výběrových šetřeních spočívající v tom, že některé jednotky pozorování v základním souboru projevují větší tendenci zařadit se do souboru výběrového než jiné, což nekontrolovatelným způsobem ovlivňuje statist. reprezentativitu. Výběrové postupy mají být stanoveny tak, aby tendenci k s. max. potlačily.

self-selection auto-échantillonnage Auto-Auswahl autocampionatura

Jan Herzmann