Šetření výběrová

šetření výběrová – výzk. postup zajišťující releventní informace o základním souboru, resp. cílovém výzkumném souboru pomocí zkoumání jeho vybrané části, tj. výběrového souboru. Uspořádání š.v. závisí na předmětu i cíli výzkumu i na proponované úloze statistické analýzy dat (viz též metoda statistická). Aplikace š.v., tj. postup, model, plán. Š.v. zahrnuje: 1. formulaci vlastní úlohy (popis zákl. souboru, komparace apod.); 2. definici proměnných a jejich typů; 3. určení postupu výběru statist. jednotek, vyhodnocení ekon. nákladů, org. náročnosti, opor výběru apod.; 4. určení statist. vlastností zákl. souboru, jeho variability, územního a org. začlenění, vztahu mezi ním a oporou výběru apod.; 5. charakteristiku metod měření; 6. požadované přesnosti odhadů a závěrů; 7. stanovení metod analýzy a dostupných programů vyhodnocení statist. informace. Rozeznávají se: pravděpodobnostní výběry (prostý náhodný výběr, systematický výběr, výběr se stejnými pravděpodobnostmi, stratifikovaný výběr, výběr skupinkový, vícestupňový výběr, výběr dvou- (více-) fázový); kvótní výběr; záměrný výběr; řízený výběr; spontánní výběr; výběry geografické; samovýběr. Předpokladem různých typů výběru je opora výběru. Matem. modely výběrových postupů a odhady se zabývá teorie pravděpodobnostních výběrových šetření, která je součástí matem. statistiky. Použití š.v. je v současné s-gii nezbytností, a to jak pro nemožnost obsáhnout všechny jednotky zákl. souboru (z důvodu jejich počtu, času, organizačního zajištění), tak i z důvodů nákladových.

sample survey recherches par échantillon Strichprobeuntersuchung inchiesta campionaria

Literatura: Cochran, W. G.: Sampling Techniques. New York 1963; Hájek, J.: Teorie pravděpodobnostního výběru s aplikacemi na výběrová šetření. Praha 1960; Hansen, M. H.Hurwitz, W. N.Madow, W. G.: Sample Survey Methods and Theory. Vol. I, II. New York 1953; Kish, L.: Survey Sampling. New York 1965; Čermák, V.: Výběrová statistická zjišťování. Praha 1980.

Jan Řehák