Výběr řízený

výběr řízený – uspořádání postupu výběrového šetření tak, že je kombinací záměrného výběru a pravděpodobnostního výběru. Pokrytí rozmanitosti souboru na určitém (většinou prvním) stupni výběru se zajistí záměrným určením vhodných skupin jednotek tak, aby každá co nejlépe odrážela strukturu základního souboru; tyto skupiny vstupují do pravděpodobnostních kroků výběrového uspořádání.

controlled selection choix dirigé gezielte Auswahl selezione controllata

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák