Výběr pravděpodobnostní

výběr pravděpodobnostní – též výběr náhodný – postup výběrového šetření založený na matem.statist. teorii pravděpodobnosti. Jednotky do výběrového souboru zahrnujeme na základě pravděpodobnostních pravidel a procedur. K tomu se používá náhodné losování, tabulky náhodných čísel a pseudonáhodných čísel generovaných na počítači. V.p. má dvě části: 1. plán výběrového postupu, který zahrnuje matem. pravděpodobnostní model a z něho plynoucí postup vybírání; 2. odhadové procedury, tj. vzorce a postupy, kterými se budou návazně zpracovávat data (odhadovat stav v populaci) jako důsledek výběrového postupu. V.p. mají různé formy: prostý náhodný výběr, systematický výběr, stratifikovaný výběr, skupinkový výběr, vícestupňový výběr, dvou- (více-) fázový výběr, výběr se stejnými pravděpodobnostmi, příp. výběr s nestejnými pravděpodobnostmi. Tyto formy se kombinují a vznikají tak plány komplexních výběrů. V.p. mají proti jiným typům výběrových šetření výhodu v tom, že jen ony umožňují statistickou inferenci (odhady parametru v populaci a testování hypotéz o nich) a zajišťují rovnoměrné zachycení všech typů jednotek v celé populaci a zárověň rovnoměrně pro všechny vlastnosti jednotek. Pokud vede v.p. k nerovnoměrnému pohybu populace, je možno tento aspekt eliminovat vážením. V praxi se někdy v.p. kombinují se záměrnými výběry (viz též řízený výběr) nebo s kvótním výběrem.

random (probabilistic) sampling choix probabiliste Zufallauswahl campionamento probabilistico

Jan Řehák