Výběr komplexní

výběr komplexní – (z lat. complexus, od complecti = svírat) – takový pravděpodobnostní výběr, jehož plán je sestaven z různých forem uspořádání. Většinou zahrnuje stratifikaci, vícestupňové uspořádání, výběr skupinek a různé způsoby realizace zahrnutí jednotek, a to v návaznostech podle konkrétní situace. V.k. se používá především pro velká nár. statist. šetření, mikrocenzová šetření, zdravotnická výběrová šetření. Možnost využití počítačů při použití celonár. reprezentativního výběru vede k rutinní aplikaci v.k. i u výzkumů trhu, médií, veř. mínění, u ad hoc s-gických šetření apod. Je užitečný, když je třeba věnovat zvl. pozornost některým částem populace a existují organizační možnosti skloubit jednotlivé formy tak, aby bylo dosaženo max. stupně reprezentativity při omezeních daných praktickými aspekty.

complex sampling design échantillonnage complexe komplexe Auswahl disegno complesso di campionamento

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák