Výběr dvou- (více-) fázový

výběr dvou- (více-) fázový – postup pravděpodobnostního výběru, při němž vybíráme výběrový soubor z již realizovaného výběrového šetření. Používá se pro získání souborů menších rozsahů, reprezentujících původní populaci (např. výběr z mikrocenzového souboru). Postup se může skládat ze dvou i více fází, např. z posloupností: mikrocenzus, rozsáhlý podvýběrový soubor z něho, menší analytický soubor.

two (multi) phase sampling échantillon à deux (ou à plusieurs) phases zwei- (mehr-)stufige Auswahl campionamento a due (a più) stadi

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák