Výběr spontánní

výběr spontánní – postup výběrového šetření, který spočívá ve vytvoření výběrového souboru na základě nějakých soc., ekon., psych., biol., registračních, rozhodovacích, zájmových a jiných procesů. Výběr jednotně není kontrolován výzkumníkem. Statist. zpracování (zobecnění) informace o jednotkách v.s závisí na tom, jak přesný model vzniku výběrového souboru a jaké pravděpodobnosti zahrnutí jednotek, resp. jejich vzniku, budou použity a jak dobře bude charakterizována vnitřní struktura vztahů mezi jednotkami výběrového souboru. Nejde zde o výběrové uspořádání ve smyslu určení plánu výběru, ale o konstrukci matem. modelu reálně probíhajícího stochastického procesu. Teorie zobecňování není jednotná, značně se liší pro jednotlivé vstupní modely. Časté a typické jsou úlohy odhadu velikosti populace z realizovaných případů (slova vyskytující se v textu, odhalené přestupky, registrované, resp. pozorované asoc. jevy, realizovaný zájem apod.). Podle volby modelu, vzniku a záznamu o existenci takových jevů se mohou odhady podstatně lišit. Zvl. případem v.s. je také samovýběr, jehož prostřednictvím vstupuje v.s. i do dalších typů výběrů. Z výzkumných technik sem patří anketa.

spontaneous sampling choix spontané willkürliche Auswahl campionamento spontaneo

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák