Skupina referenční (MSgS): Porovnání verzí

(doplnění tabulek)
(Přidána poslední věta Viz též heslo skupina referenční ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
 
Řádek 9: Řádek 9:
 
''[[:Kategorie:Aut: Slejška Dragoslav|Dragoslav Slejška]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Slejška Dragoslav|Dragoslav Slejška]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Slejška Dragoslav]]
 
[[Kategorie:Aut: Slejška Dragoslav]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[skupina referenční]] ve [[VSgS|Velkém sociologickém slovníku (1996)]]</span>
 
[[Kategorie:MSgS]]
 
[[Kategorie:MSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

skupina referenční (MSgS) (vztahová) je skupina (viz skupiny společenské), se kterou se jednotlivec cítí identifikován a k jejímž hodnotám se vztahuje jako k normám a vzorům svého chování. Někdy bývají typologicky odlišovány referenční skupiny normativní (s důrazem na podřízení jedince jejich skupinovým normám) a srovnávací (s důrazem na aktivnější postoj jedince vůči skupině). Toto odlišení je však relativní. Daný pojem vykrystalizoval při výzkumech amerického vojáka za druhé světové války a byl teoreticky analyzován zejména Mertonem. Navazuje na myšlenky o referenčních soustavách hodnot, které byly obsaženy již v pracích Tönniese a Durkheima, na druhé straně na pojem „niterných skupin“ (in-groups). Prohlubuje tento pojem z hlediska kategorie hodnoty a též tím, že jasně odlišuje mezi „referenční skupinou“ a „členskou skupinou“. Není-li skupina pro daného člena současně referenční, vede to zpravidla k jeho konfliktní situaci a k aspiracím na členství v jiné skupině.

Klasifikační kombinace skupin podle kritérií: 1. referenčnosti, 2. členství, 3. primárnosti či sekundárnosti a 4. formálních či neformálních skupinových vztahů uvádí tabulka s příklady z oblasti pracovních skupin.

MSgS skupina-referenční.JPG

Literatura: Merton R. K., Social Theory and Social Structure, Glencoe, 1957; Stouffer S. a kol., The American Soldier, Cambridge, 1949—1950;

Dragoslav Slejška


Viz též heslo skupina referenční ve Velkém sociologickém slovníku (1996)