Socware

Verze z 7. 3. 2018, 10:49, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

socware – (z angl. sociable = společenský, ware = zboží) – slangový termín utvořený jako analogie k pojmům hardware (strojní vybavení počítačové techniky) a software (programové vybavení). S. označuje souhrn diagnostických, experimentálních, organizačních i koncepčních postupů potřebných k zajištění soc. projektů a experimentů, popř. k realizaci ryze tech. úloh (např. výstavby atomových elektráren). Součástí s. jsou i archivy dat, soc. přehledy, reklamní a propagandistické akce, instrumentáře běžných výzk. postupů. S. je předmětem koupě a prodeje a jejich produkcí se zabývají specializovaná komerční i nekomerční pracoviště. V bývalém Československu byl první institucí zabývající se produkcí s. na komerční bázi (na přelomu 60. a 70. l.) Institut sociální analýzy.

socware socware socware socware

Jiří Linhart