Věc veřejná

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

věc veřejná – v běžné hovorové řeči označuje tento termín témata, která mohou být diskutována širší veřejností a nejsou omezena na okruh decizních orgánů, popř. specializovaných odborníků. Přeměna otázek spojených s rozvojem společnosti ve v.v. je obvykle chápána jako příznak demokratizace společnosti. Symptomem přeměny věci neveř. ve v. v. je vyšší publicita různorodých názorů na určité problémy, jejich diskuse a názorové střety v hromadných sdělovacích prostředcích, akceptování názorů širší, laické veřejnosti v diskusích odborníků i decizní sféry. Přeměna věcí neveř. ve v. v. nevylučuje existenci sociální kontroly nad šířením informací i diskusí samou, včetně cenzurní praxe.

public affairs chose publique öffentliche Sache affare pubblico

Jiří Linhart