Číselník statistický

číselník statistický – metodický nástroj pro statist. třídění a další zpracování především kvalitativních znaků (jako je např. národnost), ale i znaků kvantitativních (jako jsou věkové skupiny). Pro tyto účely se znaky převádějí do předem stanovených číselných kódů, které musejí být z hlediska struktury znaků vyčerpávající (zpravidla se v něm připouštějí kódy „ostatní“ a „nezjištěno“). Č.s. je jedním z nástrojů k zajištění srovnatelnosti statist. dat. Základem tvorby číselníků jsou celostátně platné klasifikace (např. Odvětvová klasifikace ekonomických činností), mezinár. klasifikace (např. Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti), registry (např. registr územních jednotek), které vyhlašuje státní statist. orgán ve Sbírce zákonů jako opatření. Další číselníky vycházejí z konvencí nebo se vytvářejí jednorázově. Používání č.s. umožňuje územní i časovou srovnatelnost a agregaci, výběr a vyhodnocování dat v požadovaném členění. Proto platí zásada měnit číselníky jen min. K vyjádření srovnatelnosti a dynamiky jevů se provádějí přepočty číselníků a dat. Čím jsou číselníky podrobnější, tím jsou sice méně přehledné, ale převody (přepočty) dat jsou spolehlivější.

statistical classification cadran statistique statistische Klassifikation classificazione statistica

Milan Kučera