Československý ústav práce

Československý ústav práce (1947–1952)

Československý ústav práce vznikl v roce 1947 na základě zákona č. 129/1947 Sb. jako faktická náhrada za zrušený a již neobnovený Sociální ústav ČSR. I když šlo o poradní orgán ministra sociální péče, nejednalo se už jen o „diskusní kruh“ a organizační jednotku, nýbrž přinejmenším částečně o výzkumné a analytické pracoviště. Převzal přitom pracovníky pražského Psychotechnického ústavu, resp. Ústavu lidské práce, jenž vznikl po zániku Masarykovy akademie práce, a bratislavského Psychotechnického ústavu a několika dalších pracovišť. Ředitelem se stal Vladimír Fišera. Ústav byl v roce 1951 zrušen bez náhrady, později na jeho činnost navázal Československý výzkumný ústav práce (viz Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce).

Zdeněk R. Nešpor