Člověk postmoderní

člověk postmoderní viz postmodernismus, společnost postmoderní