Škola právní sociologická

škola právní sociologická viz PRES jurisprudence, sociologie práva