AIDS

AIDS – (zkratka angl. názvu Acquired Immunodeficiency Syndrom) – onemocnění syndromem získaného selhání imunity, rozpoznaným v r. 1981 v USA. Infekční povaha onemocnění byla potvrzena nezávisle v l. 1983–1984 ve Francii, v USA byl objevem jeho původce – virus HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV se prokazatelně přenáší pohlavním stykem, při trasfúzi kontaminované krve a jejích derivátů a z infikované matky na plod či novorozence. AIDS se objevil v Africe již v 50. l. a k jeho epidemickému rozšíření prakticky do všech zemí světa docházelo od poloviny 70. l. v souvislosti s migrací osob v globálním měřítku i s růstem mezinár. obchodu s krví a jejími deriváty. Celkový počet infikovaných osob ve světě se odhaduje řádově v miliónech a patrně dále roste. Nejvíce jsou pandemií AIDS postiženy země střední Afriky, Spojené státy, záp. Evropa a některé oblasti Lat. Ameriky. Zákl. faktorem ovlivňujícím dynamiku epidemie AIDS je sexuální promiskuita. Ve vyspělých zemích se onemocnění nejrychleji šíří v minoritě homosexuálů, kdežto ve specif. podmínkách Afriky má rozhodující význam heterosexuální styk a prostituce. Druhou nejvíce ohroženou skupinou jsou narkomané nitrožilně užívající drogy (přenos kontaminovanou injekční jehlou, stříkačkou). Pandemie AIDS, infekčního, neléčitelného a smrtelného onemocnění, vyvolala řadu krizových momentů ve všech rovinách spol. vztahů a naléhavě nastolila otázku humanity jako zákl. principu organizace lidského společenství – v intimní oblasti (problém morální regulace sexuálního života), ve vztahu spol. institucí k jednotlivci (otázka zaměření a kvality zdravotnické péče), ve vztahu společnosti k menšinám (problém tolerantních postojů k homosexuálům, k infikovaným osobám) i na úrovni globálního společenství (problém pomoci rozvojovým zemím). Řada soc. dopadů AIDS, např. v oblasti demogr. chování a vývoje, změn v polit. a kult. elitách, dlouhodobějších změn v systému hodnot, je dnes sice předpokládána, ale jde zatím jen o hypotézy nepříliš doložené empir. údaji. Pandemie AIDS je jedním z projevů celosvět. ekologické krize a může být chápána jako jeden ze současných globálních problémů.

AIDS SIDA AIDS AIDS

Literatura: Brtníková, M.: Sex? AIDS! Praha 1989; Dvořák, J. a kol.: Ve stínu AIDS. Praha 1990.

Jiří Dvořák