Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Facultas Philosophica – Sociologica et Andragogica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Facultas Philosophica – Sociologica et Andragogica (1992, 2005–2010)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 01.jpg

Sborník katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, vydávaný po vzoru brněnského fakultního sborníku. Sborník vyšel v roce 1992, v letech 2005–2010 měl charakter ročenky (v roce 2005 byl tématem třetí věk, 2008 věda a vzdělávání, 2009 mezigenerační vztahy v rodině a 2010 vzdělávání a sociologie náboženství).

Zdeněk R. Nešpor