Správa

(přesměrováno z Administrativa)

správa – též administrativa, administrace – obecné označení institucionalizované kontrolní a regulativní činnosti týkající se především veř. záležitostí. Sociologie správy nebo též sociologie administrativy rozlišuje 2 typy s.: státní a hosp. privátní. V současné době je na Západě věnována značná pozornost narůstání významu státní s., charakterizovanému jako formování správního státu, což je takový typ státu, v němž státní s. omezuje nebo postupně nahrazuje činnost zvolených orgánů zástupců lidu. S-gie tradičně zajímají byrokratické prvky s. (viz byrokracie).

administration administration, gestion Verwaltung amministrazione

Literatura: Thompson, V. A.: Modern Organization. New York 1981; Urwick, L.: The Elements of Administration. New York 1963.

Ivan Mucha