Sociologie administrativy

sociologie administrativy – zabývá se organizací a způsobem fungování správních systémů, a to především v oblasti státní správy. Za jejího zakladatele je považován H. Fayol, do širšího rámce disciplínu zařadil zejm. M. Weber. S.a. se úzce stýká s výzkumem byrokracie, řadu styčných ploch vykazuje se studiem managementu a obecně se sociologií organizace, má vazby na politologii a další disciplíny. V 50. l. prohloubil analýzu fungování správy zejm. H. A. Simon, který její studium spojil s rozborem soc. jednání. Od 60. l. se s.a. oprošťuje od funkcionálního přístupu a inspiruje se teoriemi konfliktu i interpretativními s-giemi. Takto rozšířený přístup ke zkoumání mechanismů správy nalézáme např. u M. Croziera.

sociology of administration sociologie de l'administration Soziologie der Administrative sociologia dell' amministrazione

Literatura: Fayol, H.: Exposé des principes généraux d'administration. Paris 1908; March, J. G. ed.: Handbook of Organizations. Chicago 1965.

Jan Keller