Akomodace

akomodace – (z lat. accomodare = přizpůsobovat, vhodně připojovat) – termín přejatý z fyziologie zrakového vnímání, kde znamená přizpůsobení se oka vzdálenosti vnímaného objektu. V soc. vědách jde o: 1. významový ekvivalent pojmů adaptace a adjustace, což je všeobecné přizpůsobení se jedince spol. podmínkám existence; 2. termín z teorie psych. vývoje dítěte, kterou vytvořil J. Piaget (r. 1947 a později): psych. vývoj se tu chápe jako souhra procesů asimilace, tj. přizpůsobení vnějších podnětů vnitřním psych. strukturám, a a., což je přizpůsobení vnitřních psych. struktur vnějším podnětům (psych. vývoj dítěte je formován v procesu socializace, resp. internalizace a exteralizace soc. podnětů).

accommodation accommodation Akkommodation, Anpassung accomodamento, addattamento

Literatura: Frölich, W. D.Wellek, S.: Der begrifflich-theoretische Hintergrund der Sozialisationsforschung. In: Graumann, C. F. ed.: Handbuch der Psychologie. sv. 7. Göttingen 1972.

Milan Nakonečný