Analýza klastrová

analýza klastrová viz analýza seskupovací, taxonomie