Analýza rozptylu vícerozměrná

analýza rozptylu vícerozměrná – též analýza rozptylu mnohorozměrná nebo analýza variance vícerozměrná (MANOVA) – zobecnění úlohy analýzy rozptylu na případ vektorové závislé proměnné. Ve svých modelech nehodnotí každou závisle proměnnou samostatně, ale celý vektor složek souhrnně, včetně korelovanosti složek, možnosti redukovat dimenzi vektoru apod. Většina metod a.r.v. je založena na vícerozměrném normálním rozložení vstupních proměnných; od tohoto předpokladu se uvolňují neparametrické metody založené na pořadí nebo třídění.

multivariate analysis of variance analyse pluridimensionnelle de la variance multidimensionale Varianzanalyse analisi multivariata della varianza

Literatura: Anderson, T. W.: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. New York 1958; Bock, R. D.: Multivariate Statistical Methods in Behavioral Sciences. New York 1975; Puri, M. L.Sen, P. K.: Nonparametric Methods in Multivariate Analysis. New York 1971.

Jan Řehák