Astrologie

astrologie – (z lat. astrum = hvězda, souhvězdí) – v intencích okultismu pojatá metafyzika dějin přírody, kultury a člověka (esoterní a.), zjišťování povahy a osudu člověka, ale i států, dějinných epoch, různých událostí atd. (divinační a.). Východiskem je tzv. horoskop, tj. obraz postavení zákl. planet, ale i dalších astrologických prvků ve zvířetníku a ve schématu tzv. astrologických domů a různé aspekty těchto pozic. Rozlišuje se zejm. tzv. radix-horoskop, vypočítávaný pro okamžik zrození jedince, vzniku státu apod., horární horoskop, sestavený pro počátek určité události, a další specif. horoskopy. Původ a. je nejasný, uvádí se starý Egypt, Babylónie, ale známá je též starobylá a. čínská, indická a další. C. G. Jung (1944) pokládal a. za prvotní charakterologický systém a horoskop za psych. projekci. Věda pokládá a. za velmi rozšířený druh pověry. Dodnes existují astrologičtí poradci význ. politiků, bankéřů, podnikatelů atd. Nechybí však ani věd. prověřování astrologických principů (M. Gauquelin, 1980 aj.), ani pokusy nahradit název a. jinými termíny při zachování astrologických metod – např. termínem kosmobiologie (H. May, 1934 aj.).

astrology astrologie Astrologie astrologia

Literatura: Kefer, J.: (1939) Praktická astrologie. Praha 1993.

Milan Nakonečný