Ateismus vědecký

ateismus vědecký – pojem, který zavedli marxisté pro ateismus; usiluje o vyvrácení náb. svět. názoru, opíraje se přitom o mater. vidění světa marxismu-leninismu, pokládaného za jediné věd. pojetí světa. A.v. zkoumal náboženství jako hist. podmíněný jev, nástroj soc. manipulace, snůšku pověr. Zároveň zkoumal hist. formy ateismu, za jehož nejvyšší formu se považoval. V 70. a 80. l. v zemích vých. bloku vyúsťoval a.v. do cílevědomé, státem řízené ateistické výchovy obyv. Do r. 1989 byl učebním předmětem na vysokých školách, byl pěstován jako věd. disciplína, která měla nahradit srovnávací religionistiku, příp. s-gii a psychologii náboženství.

scientific atheism athéisme scientifique wissenschaftlicher Atheismus ateismo scientifico

Miroslav Ransdorf