Bankrot

bankrot – (z ital. banca rotta = zlomená, polámaná banka) – finanční úpadek či konkurs – situace, kdy firma není schopna plnit své splatné závazky. Podmínky vyhlášení konkursu a náležitosti konkursního řízení a způsoby uplatňování nároků věřiteli jsou v tržních ekonomikách upraveny právními předpisy. Tyto právní předpisy vyžadují zjistit konkursní podstatu a existující nároky věřitelů a brání tomu, aby byly uspokojeny pouze nároky některých věřitelů. Po vyhlášení konkursu je firma (dlužník) omezena v právu nakládat svým majetkem, který je tzv. konkursní podstatou. Na úkor výtěžku z této konkursní podstaty jsou uspokojeny nároky všech věřitelů, kteří se včas přihlásili. V důsledku b. firma jako právní subjekt zaniká. Z hlediska s-gického je b. často význ. soc. událostí promítající se do profesních kariérových životních drah. B. velkých podniků ovlivňují pracovní příležitosti v daném regionu, mohou měnit situaci na trhu práce, zvyšovat nezaměstnanost.

bankruptcy banqueroute, faillite Bankrott bancarotta

Milan Sojka