Barbarství

barbarství – (z řec. barbaros = cizinec) – termín, který zavedl L H. Morgan pro označení prostředního stadia vývoje lid. společnosti, které následuje po divošství, dnes již neexistujícím a předchází třetímu, vývojově nejvyššímu stadiu, civilizaci. Morgan charakterizoval b. soc. organizací tzv. primitivních společností, s kterými se setkal v době svých terénních výzkumů severoam. Indiánů v 19. st. Barbarské společnosti jsou podle něho pastevecké nebo zemědělské, jejich soc. vztahy odpovídají pravidlům příbuzenství a jejich náb. představy jsou již značně rozvinuté. V historii se za barbarské považovaly všechny národy, které odpovídaly řec. termínu barbaros (ten, kdo není Řek), tedy národy, které byly z hlediska starověkých Řeků a Římanů primitivní. Původní sémantický význam si tedy termín b. uchoval. Morganovo členění se v odborné literatuře přestalo používat.

barbarism barbarie Barbarei barbarie

Literatura: Morgan, L. H.: Ancient Society. New York 1877.

Zdeněk Justoň