Divošství

divošství – nejranější, dnes již neexistující stadium vývoje lid. společnosti. V tomto smyslu uvedl termín do antropol. literatury L. H. Morgan. Po d. následovala podle něho další dvě období: barbarství a civilizace. Pro d. je charakteristická nejprimitivnější soc. organizace založená na absolutní promiskuitě, jediným definovaným příbuzenským vztahem je vztah matky a dítěte, otec je neznámý. Tech.-ekon. úroveň společnosti je velmi nízká, společnost se orientuje na sběr divoce rostoucích plodin a primitivní lov zvěře. Morgan se domníval, že d. zmizelo dávno v pravěku, a proto ho nelze etnologicky prokázat. Existence d. v podobě popsané Morganem se však dnes považuje za zcela nemožnou. Lidskou společnost provázejí od samého počátku zákl. soc. instituce, rodina, zákaz incestu. Teorie L. H. Morgana o třech stadiích vývoje lidské společnosti výrazně ovlivnila představy např. K. Marxe, F. Engelse, S. Freuda o raných fázích soc. organizace lidstva.

savagery état sauvage, sauvagerie Wildheit stato selvaggio

Literatura: Morgan, L. H.: Ancient Society. New York 1877.

Zdeněk Justoň