Behaviorém

behaviorém – (z angl. behaviour = chování; původně z řec. oraó = vidím) – termín, který zavedl am. sociolingvista K. L. Pike pro pozorovatelné jednotky lidského chování. Pike vychází z předpokladu, že každé cílové lidské chování je strukturováno a že existují určité zákl. charakteristiky, které jsou vlastní kterémukoliv druhu lidské činnosti. Ačkoliv chování má kontinuální charakter, lidé na každé chování reagují tak, jako by bylo složeno z diskrétních, odlišitelných elementů či segmentů. Tyto segmenty Pike nazývá émy a jednotky chování, na něž se fixuje pozornost účastníků interakce, nazývá b. Ty mohou být verbální i neverbální. Do podoby sekvence b. lze rozložit hru (např. fotbal), stejně jako jazykový projev (např. recitaci veršů). Ačkoliv Pikeova teorie, která vychází ze Skinnerova behaviorismu, jako celek nenašla mnoho následovníků, tzv. emická terminologie se rozšířila především v antropologii a lingvistice (viz též jednotka jazyková).

behaviorem behaviorème Behaviorem behaviorema

Literatura: Pike, K. L.: Language in Relation to a Unified Theory of Human Behaviour, 3 sv. Glendale 1954–1960.

Miloslav Petrusek