Buržoazie kompradorská

buržoazie kompradorská – (z portugal. compradre = kmotr, přítel) – vrstva domácí buržoazie (zvl. obchodníků) v koloniálních, polokoloniálních a z nich se vyvinuvších tzv. rozvojových zemí (viz „třetí svět“), závislá na zprostředkovávání obchodních styků mezi místním trhem a mateřskou koloniální zemí, popř. zahraničním kapitálem vůbec. V marxismu pojem b.k. zahrnuje nejzámožnější skupiny místní, resp. národní buržoazie, která má společné zájmy se zahraniční buržoazií a je zainteresována na udržení koloniální nadvlády, resp. na hosp. závislosti země na vyspělých kap. zemích. Patří do ní v tomto smyslu i bankéři a lichváři, velkoobchodníci i část průmyslníků, závislých na kooperaci s velkými záp. firmami. B.k. často splývá s tradičními místními polofeudálními vrstvami, reprezentujícími domorodé vládní či polovládní struktury. Do povědomí čes. širší veřejnosti vstoupil pojem b.k. v 50. l. v souvislosti s překladem některých prací Mao Ce-tunga do češtiny.

compradore bourgeoisie bourgeoisie compradorienne Kompradorenbourgeoisie borghesia compradora

Jiří Linhart