Cejch

cejch – (z něm. Zeichen = značka) – původně dobře viditelné, nesmazatelné, nezaměnitelné a nezměnitelné označení vlastnictví majetku, předmětu, zvířete nebo člověka (otroka), ve středověku forma trestu za kriminální delikty (zejm. krádež, zneuctění, smilstvo, cizoložství), spočívající ve veř. stigmatizaci, spojené opět s neodstranitelným znamením (vypálením značky do lidského těla, odříznutím ucha, nosu, jazyka apod.). V současné době jde o synonymum negativního labellingu, který má podobu veř. odsouzení, zejm. prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (viz pranýřování, ostuda veřejná), ale i ve 20. st. v tzv. civilizovaných společnostech se lze setkat s nápodobou středověkého c. (např. označení Židů šesticípou hvězdou v zemích pod nacistickou kontrolou, označování vězňů v koncentračních táborech podle typu deliktů apod.). Za jistou analogii s c. lze považovat např. tradiční oděvy (kroje), typické účesy, viditelné rasové rysy apod. – pokud jsou v dané společnosti asociovány s výrazně negativním hodnocením. C. umožňuje snadné rozpoznání nežádoucích, deviantních, příp. nepřátelských či domněle nepřátelských živlů, soustřeďuje na ně pozornost veřejnosti, vystavuje je nebezpečí pogromů, činí z nich potenciální obětní beránky. V jistém smyslu je c. předpokladem segregace a ostrakismu. I když jde v zásadě o zcela nehumánní formu manipulace veř. míněním, stále se ve veřejnosti různých zemí (kultur) vyskytují tendence aplikovat metodu c. na spec. případy (např. dnes část veřejnosti požaduje ocejchování nemocných AIDS). V atmosféře spol. změny ovšem může nastat situace, kdy se určitý c. stane pozitivním labellingem, resp. vyznamenáním a důvodem pro poskytování veřejných poct. Naopak obdržené pocty a vyznamenání se mohou časem stát c. (např. tetování SS).

stigma, brand marqué, signe Eichstempel marchio, marca

Jiří Linhart