Charita

charita – (z lat. caritas = vážnost, úcta, přízeň, láska) – výraz pro dobročinnost, praktickou lásku k bližnímu podle křesťanských představ. Původně šlo zejm. o almužny, resp. bezplatnou péči o chudé, nemocné apod., což církev poskytovala prostřednictvím některých řeholních řádů i jinak. Ve 20. st. se kromě svého obecného významu stal pojem ch. známým jako pojmenování katol. dobročinné instituce. První společnost tohoto typu, nazvanou Caritas socialis, založil v r. 1918 I. Seipel ve Vídni. Od r. 1927 existovala Ústřední katolická charita na Slovensku. Charitativní činnost je vlastně sociální péčí, zabezpečující min. podmínky života jedince. V církevním, zejm. katol. významu jde o nejrůznější hmotnou i duchovní činnost, zaměřenou na poskytování úlevy od bolesti, duševních problémů, spec. pak na péči o tělesně či duševně postižené a podobně.

charity charité Karitas carità, beneficenza

Ferdinand Koudelka