Péče sociální

péče sociální – specializovanými institucemi a organizacemi realizované činnosti a opatření směřující především k pomoci (materiální, právní, morální, psychol. aj.) těm jedincům i skupinám a vrstvám obyv., kteří: 1. se dostali do stavu dočasné i trvalé tísně (vlastním přičiněním i v důsledku vnějších okolností) v oblasti existenční, zdravotní, výchovné apod.; 2. vykonávají spol. roli či neprofesionální činnost z hlediska společnosti obzvl. potřebnou, zasluhující zvl. podpory (jako je mateřství a výchova dětí, sebevzdělávání apod.); 3. nezvládají běžné soc. povinnosti (např. rodičovské), resp. žijí způsobem, který ohrožuje zdravotně i jinak je samotné i jejich soc. okolí. Preventivní funkce p.s. spočívá ve vyhledávání takových jevů, které vytvářejí či zvyšují nároky na p.s., a v předcházení takovým jevům. Idea p.s. je postavena na myšlence solidarity a altruismu, vyjadřuje však i potřebu a odpovědnost společnosti, státu za uspokojivou soc. adaptaci všech vrstev obyv. k životu v dané společnosti. P.s. je poskytována buď na žádost jedinců, nebo je přidělována rozhodnutím oprávněných institucí (viz poradenství manželské a rodinné, poradenství pracovně profesní, práce sociální). Zákl. p.s. je dnes většinou zajišťována zákonnými opatřeními státu, ale může být delegována na soukromé, nadační, náb. a jiné organizace. Koncepce p.s. je součástí sociální politiky (viz též zabezpečení sociální, jistoty sociální).

social care, social assistance assistance sociale Sozialarbeit, Wohlfahrtsarbeit assistenza sociale

Renata Markusová