Choroba duševní

choroba duševní viz psychiatrie, psychiatrie sociální