Délka života

délka života viz dlouhověkost, naděje dožití