Naděje dožití

naděje dožití – ukazatel délky života, který se uvádí buď: a) od narození, a pak udává, jakého věku se v průměru dožije každé narozené dítě v dané generaci při zachování řádu vymírání, nebo b) od určitého přesného věku, a pak udává průměrnou délku života jednotlivých osob od dosažení tohoto věku, tj. kolik let života mají ještě v průměru příslušníci dané generace před sebou. Místo n.d. se používá i termín střední délka života. N.d. je výsledným ukazatelem úmrtnostních tabulek a je to aritmetický průměr rozložení tabulkového počtu zemřelých v jednotlivých věkových skupinách. Tento ukazatel není ovlivněn faktickou věkovou strukturou populace, a proto se dobře hodí k mezinár. srovnávání. Nejvyšších hodnot podle dostupných údajů dosahuje v Japonsku a na Islandu, v průměru pro obě pohlaví společně 79 let (r. 1990). Nejnižší hodnoty se pohybují okolo 30 let a byly zaznamenány v izolovaných oblastech s vysokou intenzitou úmrtnosti, např. ve střední Africe. Vysoké hodnoty n.d. mohou působit na dlouhověkost. Zvyšování n.d., které je jedním z cílů sociální politiky, závisí především na poklesu nemocnosti (zejm. tzv. smrtelných chorob), přímo související s kvalitou zdravotní péče i životních podmínek. Stagnace, resp. snižování hodnot n.d., signalizuje soc. regres.

life expectancy espérance de vie Lebenserwartung speranza di vita

Květa Kalibová