Dělba moci

dělba moci – teorie, k níž první podnět dal Aristoteles a kterou rozpracovali J. Harrington a J. Locke v Anglii, Ch. L. Montesquieu ve Francii. V podstatě jde o oddělení moci zákonodárné (legislativní), výkonné (exekutivní) a soudní (judiciální), z čehož vyplývá systém institučních brzd a protivah. Vedle této funkční d.m. přichází v úvahu rozdělení moci mezi federaci a její členy (členské státy). Příkladem obojího jsou USA. (Viz též parlament, parlamentarismus.)

division of power séparation des pouvoirs Machtverteilung, Gewaltenteilung separazione dei poteri

Literatura: McLaughlin, A. C.: Foundations of American Constitutionalism. New York 1962.

Jaroslav Krejčí