Data a výzkum – SDA info

Data a výzkum – SDA info (2007–)

Data a výzkum 01.jpg

Časopis Data a výzkum – SDA Info vychází na Sociologickém ústavu AV ČR od roku 2007 v periodicitě dvou čísel ročně. Je přímým pokračovatelem informačního věstníku SDA Info, který vycházel v letech 1999–2006. SDA Info byl původně informační bulletin Sociologického datového archivu, brzy však začal přinášet také analytické, přehledové a metodologické studie, především z oblasti datových zdrojů a metodologie práce se sociologickými daty. Zakladatelem a prvním redaktorem časopisu byl Jindřich Krejčí, v současnosti jím je Martin Vávra. Ke změně názvu a charakteru časopisu, který se ve větší míře otevřel také externím autorům, došlo v souvislosti se zpřísněním kontroly vědecké práce v roce 2007.

Zdeněk R. Nešpor