Definice deskripcí

definice deskripcí – druh definice, v jejímž definiens se vyskytují takové pojmy (nebo uspořádané skupiny pojmů), které „popisují“ vlastnosti, vztahy apod. (zákl., vybrané nebo všechny) tak, že s vyhovující přesností určují designát pojmu uvedeného v definiendu. Tento typ definice se poměrně často používá ve všech vědách včetně spol., které pracují s bází empir. získaných (získatelných) poznatků. V oblasti s-gie se s d.d. setkáváme především v projektech výzkumů, při formulaci záměru, event. výchozích (předběžných) hypotéz. Poměrně často jsou v těchto definicích fixovány výsledky získané pozorováním. D.d. mohou být cílem tzv. deskriptivního výzkumu, který bývá považován za nejjednodušší typ empir. výzkumu. Z metodol. hlediska se rozlišují 3 zákl. druhy d.d.: 1. definice, v jejichž definiens jsou uvedeny úplně všechny znaky, vlastnosti, které designátu pojmu v definiendu náležejí, event. všechny vztahy, v nichž se tento designát nachází (úplná d.d.); 2. definice, jejichž definiens obsahuje podstatné znaky a vlastnosti (eventuálně podstatné vztahy) náležející designátu pojmů v definiendu z hlediska jeho existence či funkce atd.; 3. definice, jejichž definiens obsahuje takové znaky a vlastnosti, které designát pojmu v definiendu odlišují s dostatečnou přesností (která je v s-gii, ale i v jiných vědách určena zpravidla širším konkrétním kontextem použití této definice) od designátů stejné třídy, skupiny atd. V s-gii je pak v souvislosti s užitím d.d. nutno striktně dodržovat další podmínku (současně s ostatními podmínkami správné definice): aby znaky, vlastnosti, event. vztahy uvedené v definiens d.d. byly dobře zjistitelné.

definition of descriptions définition descriptive Definition der Deskriptionen definizione descrittiva

Literatura: Borsveli, R.: The Definition of Definition. Boston 1967.

Vladimír Čechák