Disekvilibrium přerušované

disekvilibrium přerušované – (z lat. aequilibrium = rovnováha, to z aequus = rovný; libra = váha; des = ne) – vývojová teorie navazující na koncept přerušovaného ekvilibria v podmínkách turbulentního, rychle se měnícího a nejistého prostředí, pro něž je charakteristická trvalá nerovnováha, diskontinuita. Radikální a rapidní změny jsou střídány krátkými obdobími relativního klidu a stability. Změny a náhlé mutace jsou přijímány jako norma a trvalé přizpůsobování se stává běžné. Inovace a změny jsou charakterizovány jako: 1. procesy interní, vyvolávané uvnitř spol. útvaru chápaného jako otevřený systém (jde o pojetí „permanentní revoluce“); 2. procesy simultánní, kdy žádná změna není definitivní a stabilita není žádoucím stavem. Průběžně probíhá proces pokusů a omylů, dochází k vnitřnímu soupeření a ke konfliktům, při nichž postupné a radikální změny a inovace mohou koexistovat. Takovýto systém vyžaduje otevřenou a neformální komunikaci, decentralizované systémy rozhodování a diverzifikované zdroje. Současně je však častá existence vlivné vládnoucí skupiny, která rozhoduje intuitivně, iracionálně a zkušenostně; její kvalita rozhoduje o úspěchu a přežití. Dualita řízení a autority plodí konfúze a protiklady, avšak paradox a nejednoznačnost jsou současně znaky vysoce efektivních společenství. Podvojnost vede k flexibilitě. Disekvilibrium je pojímáno jako normální stav a chápáno jako příležitost. Prostředí přeje vizionářům, intuitivním typům, zkušenosti a vysoké inteligenci.

punctuated disequilibrium déséquilibre intermittent unterbrochenes Ungleichgewicht disequilibrio punteggiato

Literatura: Cameron, K. S.: Effectiveness as Paradox: Consensus and Conflict in Conceptions of Organizational Effectiveness. Management Science, 32, 1986, č. 5; Eldredge, N.Gould, S. J.: Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism. In: Schopf, T. J. ed.: Models in Paleobiology. San Francisco, CA 1972; Page, R. A. jr.Wierrsema, M. F.: Entrepreneural Strategies and Radical Innovation: A Punctuated Disequilibrium Approach. The Journal of High Technology Management, 3, 1992, č. 1; Schumpeter, J. A.: Capitalism, Socialism and Democracy. New York 1975; Weick, K.: The Social Psychology of Organizing. Reading, MA 1979.

Michal Čakrt