Dogma

dogma – (z řec. dogma = mínění, výnos) – původně to, co je uznáno jako pravda nebo pravidlo jednání. D. není poznatek získaný kritickým výkonem rozumu a ověřený, nýbrž daný a poté potvrzený soc. sankcemi. Ve filozofii se d. spojuje s pozicemi tzv. čtvrté platónské akademie (Filón z Larissy, 150–79 př. n. l.). V křesťanství jsou d. chápány jako pravdy dané zjevením, jako věroučné formulace založené na bibli a uznané autoritou církve; systematicky se jimi zabývá dogmatika. Náb. i magické kulty jsou postaveny na d. a na rituálu. V přeneseném smyslu je d. východiskem dogmatismu.

dogma dogme Dogma, Glaubenssatz dogma

Stanislav Hubík