Dyáda

dyáda – (z řec. dyó = dva) – relativně stálý vztah mezi dvěma osobami. Dyadické relace vykazují některé specif. znaky, které nelze zjistit u triád a větších skupin, zejm. nezaměnitelnost člena dyády, možnost vysokého stupně intimity, emocionality atd. Institucionalizovanou formou dyadické relace je monogamní manželství. Dyádami se poprvé systematicky s-gicky zabýval G. Simmel, který pro ně užíval termín „Zweierverbindung“. Právě Simmel upozornil na kval. odlišnost d. a větších skupin, ale také na nemožnost přenosu odpovědnosti z d. na větší skupinu, na povahu tajemství v d. a další subtilní s-gické problémy. Význam dyadických vztahů pro utváření skup. struktur a pro jejich empir. verifikaci zdůraznila sociometrie, jejíž zakladatel J. L. Moreno dokonce prohlásil malou skupinu za metaforu, protože prý není ničím více než úhrnem dyadických relací. Výzkum dyadických vztahů je situován na pomezí s-gie, soc. psychologie a psychologie osobnosti.

dyad dyade Dyade diade

Literatura: Moreno, J. L.: Who Shall Survive. New York 1953; Simmel, G.: Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Leipzig 1908.

Miloslav Petrusek