Efekt bumerangový

efekt bumerangový – (z lat effectus = způsobený, to od efficere = vykonat, vytvořit; z angl. boumerang, to z jazyků australských domorodců: wo-mur-rang = vrať se zpět) – metaforické vyjádření převráceného výsledku jednání, resp. výsledku, který se obrací proti původnímu aktérovi. E.b. zkoumá především teorie nezamýšlených důsledků jednání (R. K. Merton, R. Boudon), a to v nejrůznějších oblastech. Typickým příkladem e.b. je efekt byrokratizace, analyzovány byly paradoxní důsledky demokratizace vzdělání (ve Francii), určité státní rodinné politiky (v čes. zemích I. Možný). Nebezpečí e.b. by při realizaci s-gického výzkumu mělo především vést k obezřetnému postupu při formulaci závěrů a praktických doporučení. K e.b. může vést i snaha o vylepšování zvolené techniky zvětšením počtu položek. V důsledku negativního působení únavy respondentů a přílišné obsahové rozmanitosti položek může dojít ke snížení homogenity a konstruktové validity měřící škály. Vyloučit e.b. by měl mj. předvýzkum.

boomerang effect effet de boomerang Bumerangeffekt effetto boomerang

Jiří Buriánek