Efekt hawthornský

efekt hawthornský – výsledný poznatek tzv. hawthornských studií, známých a dnes již klasických výzkumů prováděných ve 20. a 30. l. 20. st. v provozech Western Electric Company v hawthornských závodech v Chicagu. Tyto výzkumy, které vedl E. Mayo, se zprvu soustřeďovaly na fyzikální pracovní podmínky. Experimentální procedurou se zjišťoval vliv osvětlení na pracovní výkon. Ve sledované skupině se měnila intenzita osvětlení a v kontrolní skupině zůstávaly podmínky stejné. Tento klasický experiment vedl k překvapivému zjištění, že výkon se zvyšoval v obou skupinách. Při podrobnějším zkoumání se ale ukázalo, že dělníci více než na změnu podmínek reagují na to, že jsou středem pozornosti. O této reakci se hovoří jako o e.h.. Hawthornské studie, tvorba o ověřování jejich hypotéz a metodika práce se staly v následujících desetiletích středem kritiky a mnoha replikací. Další zpřesňování a různé interpretace nic nezměnily na tom, že Mayo v r. 1933 a jeho spolupracovníci F. J. Roethlisberger a Dickson pak v r. 1939 motivovali přesun pozornosti od tech. podmínek práce k soc. podmínkám práce. Centrem zkoumání se stala pracovní skupina jako celek, její neformální struktura, význam vztahů mezi dělníky a vedením.

Hawthorne effect effet de Hawthorne Hawthorne-Effekt effetto di Hawthorne

Literatura: Cole, G. A.: Management. Theory and Practice. London 1990.

Jaroslav Kapr