Efekt radiace

efekt radiace – víceméně spontánní šíření informací, pocitů, dojmů za situace vhodné k jejich přijímání širším či užším okruhem lidí. Může jít i o dezinformace. O e.r. se uvažuje při zkoumání veř. mínění. Tímto způsobem se např. šíří fámy. Bere se v úvahu také při studiu místních komunit a soc. sítí. V jiné poloze se vyskytuje např. u některých modelů epidemiologických, kde se týká šíření chorob.

radiation effect effet de radiation Radiationseffekt effetto radiazionne

Jiří Buriánek