Ekonomie nedostatku

ekonomie nedostatku – název pro centrálně plánovanou národní ekonomii, který zavedl význ. maďarský ekonom János Kornai. Jestliže centrální národohospodářské plánování rozhoduje o množství vyráběné produkce a zároveň administrativně rozhoduje o cenách, pak ceny ztrácejí vypovídací schopnost. Tím se fakticky jedinými signály o stavu hospodaření stávají nedostatky (přebytky) určitého zboží na trhu. V podmínkách potlačované inflace jsou pak nedostatky četnější než přebytky. Skutečné ekonomky reálného socialismu vykazovaly neuspokojenou poptávku po řadě komodit na jedné straně a růst neprodejných zásob na straně druhé. Systém tedy vedl podle Kornaiovy teorie k reprodukci nedostatku.

economics of shortage économie de pénurie Mangelwirtschaft economia della carrenza

Literatura: Kornai, J.: Economics of Shortage. Amsterodam 1976.

Jiří Havel